Η οικογένεια συμβολίζει ουσιαστικά την αίσθηση ασφάλειας και της σχέσης Τα μέλη της οικογένειάς μας είναι οι άνθρωποι με τους οποίους περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της ζωή μας. Καθώς μας συνοδεύουν σε δυσάρεστες και δύσκολες στιγμές στην πραγματική ζωή, είναι και συχνές οι περιπτώσεις που βλέπουμε στα όνειρά μας να εμπλέκονται σε επαγγελματικά ή ιδιωτικά προβλήματα.
Όνειρα με την οικογένειάς μας, ερμηνεύονται συνήθως θετικά, επειδή αντιπροσωπεύουν τη μεγάλη σημασία της οικογένειας και συμβολίζουν τη δική τους συμβολή σε δύσκολες καταστάσεις. Ωστόσο, υπάρχουν και εξαιρέσεις.