Γενικά, η ζάχαρη στην ερμηνεία των ονείρων ενσαρκώνει το θετικό στη ζωή. Ωστόσο, μπορεί να συμβολίζει ότι αυτός που ονειρεύεται ζάχαρη, να προσποιείται ότι διάγει μια ευτυχισμένη ζωή, αλλά στην πραγματικότητα αυτό να είναι μόνο επιφανειακό και  να εξαπατά τον εαυτό του. Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι παραδοσιακά η ζάχαρη στο όνειρο είναι και το σύμβολο του πλούτου, ειδικά αν ονειρεύεστε ότι τρώτε τη ζάχαρη.
Η βρώση ζάχαρης μπορεί να προειδοποιεί και για ζήλεια, που κρύβεται πίσω από γλυκά και κολακευτικά λόγια. 
Ανάλογα με το πώς η ζάχαρη εμφανίζεται σε ένα όνειρο, είναι δυνατές οι εξής ερμηνείες: