Η ερμηνεία των ονείρων έχει μακρά ιστορία. Οι άνθρωποι πάντα ενδιαφέρονταν για την έννοια των ονείρων τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα μηνύματα των ονείρων είναι πολύ περίπλοκα, έτσι ώστε να αποκτούν νόημα μόνο από την ερμηνεία τους.

Τα όνειρα μπορεί να είναι συναρπαστικά, απολαυστικά, απελευθερωτικά, αλλά, πολλές φορές και τρομακτικές εμπειρίες. Πολλά όνειρα τα προκαλεί η διάθεσή μας, είναι συνέχεια των καθημερινών μας σκέψεων και δεν συμβολιζουν κάτι. Κάποια άλλα κρύβουν συμβολισμούς και στέλνουν μηνύματα. Κάθε φορά, πρέπει να εντοπίζετε μέσα στο όνειρο, ποιό γεγονός, ποιο αντικείμενο στέλνει το μήνυμα. Ένα παράδειγμα: Αν δείτε ότι ταξιδεύετε με αεροπλάνο, ή με τρένο και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού χάσατε τις αποσκευές σας, θα πρέπει ίσως να αναζητήσετε το συμβολισμό στις χαμένες αποσκευές και όχι στο μέσο μεταφοράς.

Ο Αρτεμίδωρος (2ο μ.Χ. αιώνα), διαχωρίζει τα όνειρα σε μη προφητικά, όπου η ψυχή απλώς θυμάται τα άγχη και τις αγωνίες της ημέρας, και σε προφητικά, τα οποία προμηνύουν το μέλλον. Έτσι, για την σωστή ερμηνεία κάθε ονείρου είναι απαραίτητη η γνώση των κάθε είδους συνηθειών και ικανοτήτων του ανθρώπου που βλέπει το όνειρο.
Κάνει επίσης διαχωρισμό μεταξύ ονείρου και ενύπνιου και εξηγεί ότι το πρώτο είναι δηλωτικό του μέλλοντος, ενώ το δεύτερο του παρόντος.

Πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη ότι δεν υπάρχει αντικειμενική εκτίμηση μεγέθους του μεταφυσικού μηνύματος, που στέλνει το όνειρο. Δηλαδή, το μικρό, ή το μεγάλο, το πολύ ή το λίγο, το σύντομα ή το αργότερα, το μακριά ή κοντά, είναι υποκειμενικές αξίες και έχουν σχέση με την ψυχολογία του κάθε ανθρώπου. Μπορεί να είναι κάτι μικρό, αλλά για κάποιον να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα απ' ό,τι σε κάποιον άλλον. Μπορεί να είναι κάτι μικρό και άμεσο, ή κάτι μεγάλο που θα μας απασχολήσει αργότερα. Μπορεί να είναι κάτι ασήμαντο, αλλά αυτός που το ονειρεύεται να το εκλαμβάνει σαν κάτι πολύ σημαντικό.

Μάθετε με τη βοήθεια του ονειροκρίτη μας, τη σημασία των σημαντικότερων συμβολισμών που στέλνουν τα όνειρα. Στη σελίδα μας έχουμε συλλέξει ερμηνείες που δίνονταν παραδοσιακά στα όνειρα και τις παραθέτουμε αλφαβητικά σε ομάδες. Επιλέξτε από την αλφαβητική λίστα το γράμμα από το οποίο ξεκινάει ο συμβολισμός που σας ενδιαφέρει να ερμηνεύσετε.

A B C D E Z H TH I K L M N KS O P R S T Y  F X PS OM